0.00 zł

Brak produktów w koszyku.

RODO w biznesie

Istotą Programu, w którym zajmiemy się rozważaniem danych osobowych i ich ochrony, a właściwie ochrony osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych jest wsparcie dla poprawnego wdrażania systemów, które spełniają dwa podstawowe cele:

  • Wsparcie biznesu w działaniach związanych z podstawowym zakresem działania
  • Redukcja kosztów wdrożeń i utrzymania przez poszukanie synergii

W wielu przypadkach wdrożeń system ochrony danych osobowych stał się systemem ochrony przed karami i decyzjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest to całkowicie nieprawidłowe i rozbieżne z celami RODO podejście. Podejście, które w założeniu ma chronić osobę, której dane dotyczą.

Kluczowym dla zrozumienia wagi RODO w biznesie jest to, że dotyczy najważniejszego „elementu” biznesu, którym jest człowiek. Osoba, której dane dotyczą.

Niezależnie czy jest to nasz pracownik, klient, osoba, która poleca nasze produkty, dostawca. Wszędzie, w każdej relacji biznesowej występuję człowiek, jako przedstawiciel. I to on ma być chroniony jako osoba, której dane dotyczą, a nie tylko jego dane. Troska o dane jest wyrazem szacunku i poszanowania zarówno relacji jak i osób, które je budują i podtrzymują. Cała reszta, a więc deklaracje, polityki, klauzule to tylko elementy realizujące te relacje.

Metody realizacji Programu zostały zaplanowane w taki sposób, aby osiągnąć maksymalny efekt. Dlatego przedsięwzięcia są kierowane zarówno do osób zawodowo zajmujących się ochroną danych osobowych, w tym IOD, specjalistów ochrony danych osobowych i osób, którym przypisano te zadania jak i przedstawicieli biznesu, którzy korzystają z tych usług. Najważniejszym elementem jest wzajemne zrozumienie potrzeb, oczekiwań oraz efektu, który musi zostać osiągnięty.

Metody i formy realizacji Programu:

  • Artykuły branżowe kierowane zarówno do dostawców usług jak i biznesu
  • Webinaria w formie wykładów z interakcją – dla osób zawodowo zajmujących się ochrona danych, w zakresie identyfikacji obszarów do działania synergicznego oraz wsparcia biznesu (celów biznesowych).
  • Szkolenia dedykowane, w tym szkolenia interaktywne w biurach, zakładach pracy, fabrykach, urzędach i instytucjach identyfikujące obszary w których RODO może być realnym wsparcie dla biznesu.
  • Inne formy mogą się pojawić w trakcie rozwoju programu.

Niebawem więcej informacji.

Informacja o logo:

Zegarek jest tym, co może obrazować biznes. Pokazuje czas, ale użytkownik nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele trybów i trybików musi wykonać swoją pracę aby uzyskać efekt. Efekt jest – wiemy, która jest godzina, dzień miesiąca, czy tygodnia.

Bezpieczeństwo zapewnione jest przez kopertę (utrata zniszczenie mechanizmu), a utrata (zagubienie) przez bransoletę lub pasek i zapięcie.

Najnowsze

Podobne artykuły