Strona główna Edukacja Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych

Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych

Szkolenia

Ścieżka Certyfikowany Inspektor Danych oznaczana jest też ECDPO – akronim słów ESSA Certified Data Protection Officer. Istotą ścieżki jest dostarczenie Inspektorowi Ochrony Danych kompleksowej wiedzy i wypracowanie umiejętności tzw. holistycznego zarządzania obszarem ochrony danych. Mimo, że co do zasady IOD nie jest managerem, naszym zdaniem musi posiadać wiedzę i umiejętności w tych zakresach, aby właściwie pełnić nadzór. 

Organizacja

Ścieżka IOD (ECDPO) złożona jest ze szkoleń organizowanych jako wydarzenia jednostkowe. Istotą tej organizacji jest celowe połączenie specjalistów ochrony danych z uczestnikami kończącymi inne ścieżki. Dzięki temu wymiana informacji w trakcie szkolenia, uwagi z innego punku widzenia zaczynają budować holistyczne spojrzenie. W tym podejściu IOD jest zarówno klientem pozostałych specjalistów (IT, bezpieczeństwo fizyczne, ochrona ppoż) jak i dostawcą usług ochrony danych.

Czas na ukończenie wszystkich szkoleń w ścieżce jest narzucony przez organizatora – Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony, ale istnieje możliwość jego wydłużenia. Do tej pory uczestnicy kończyli ścieżki w przedziale 3 do 6 miesięcy.

Po zakończeniu całej ścieżki (odbyciu wszystkich szkoleń) wystawiany jest certyfikat Inspektora Ochrony Danych, który potwierdza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania ochroną danych. Z każdego szkolenia jednostkowego są również certyfikaty, które zawierają informację o programie szkolenia. Wszystkie certyfikaty wystawiane są w języku polskim i angielskim.

Szkolenia stacjonarne – odbywają się w godzinach 10:00-16:00 w Warszawie i Katowicach

Szkolenia on-line odbywają się w godzinach 10:00-16:00

Szkolenia dla IOD obejmują kilka grup. Pierwsza z nich to przepisy prawa związane zarówno z ochroną jak i wymaganiami prawnymi w Polsce. W każdej firmie funkcjonuje ochrona ppoż, BHP, czy realizowane są zagadnienia z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia. Szkolenia z tego obszaru, wymagane do ścieżki to:

 • Bezpieczeństwo i ochrona fizyczna – poziom II
 • BHP – poziom II
 • Ochrona przeciwpożarowa – poziom II
 • RODO – poziom II (managerski) – szkolenie może być uznane na podstawie dyplomów uczelni lub innych podmiotów szkolących po analizie programu.

Szkolenia dostępne będą w e-learningu pasywnym (bez udziału trenera) do końca I kwartału 2021. Wcześniej realizowane były jako 3 godzinny wykład (e-learning).

Warsztat, czyli szkolenia dostarczające umiejętności nie tylko wiedzy:

 • RODO dla zarządzających (poziom III) – jak w przypadku szkolenia poziom II
 • Szacowanie i ocena ryzyka
 • Dokumentacja bezpieczeństwa
 • Personel bezpieczeństwa
 • Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie

Od II połowy 2021 roku w ofercie ESSA:

 • Zarządzanie zabezpieczeniami technicznymi (technika w bezpieczeństwie)
 • Współpraca (kompetencje organów nadzoru, zasady kontroli i współpracy z nimi)

Szkolenia z zakresu zarządzania (top-management)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem 
 • Audyt bezpieczeństwa lub zamiennie Audytor RODO

Szkolenia zostaną opisane na łamach naszego portalu, z uzasadnieniem dlaczego IOD powinien posiadać wiedzę i umiejętności z tego zakresu.