Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia rekomendowane przez RODOmaniaków organizowane są między innymi przez Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony (ESSA). Polecamy też innych organizatorów, którzy prowadzą szkolenia z obszarów nie realizowanych przez ESSA.

Wybór szkoleń uznanych przez nas jako odpowiednie dla managera, specjalisty czy inspektora ochrony danych oparty jest o ponad 20 letnie doświadczenia w realizacji wdrożeń, audytów jak i incydentów w ochronie danych osobowych. 

Odchodzimy od powszechnej tendencji nie tylko w Polsce, w której kluczową w ochronie danych osobowych jest wiedza z obszaru prawnego. Zarówno Naczelna Rada Adwokacka  jak i Krajowa Rada Radców Prawnych uznały, że do pełnienia funkcji IOD (Inspektor Ochrony Danych) wymagana są dodatkowa wiedza i umiejętności. Radcowie Prawni w swojej opinii poszli nawet o krok dalej, potwierdzając nasz punkt widzenia, że IOD nie jest kolejną podkategorią świadczenia pomocy prawnej. 

IOD, manager, czy specjalista to osoby, które muszą przede wszystkim organizować lub nadzorować system zarządzania ochroną danych osobowych. A więc w naszym podejściu są to przede wszystkim MANAGEROWIE, osoby wymagające odpowiedniej wiedzy managerskiej i zarządczej, z elementami prawa. 

Organizacja

Szkolenia realizowane są jako jednodniowe lub dwudniowe. Po każdym szkoleniu ESSA wystawia certyfikaty w języku angielskim i polskim, opisujące tematykę jaka była poruszana na szkoleniu.

 • Szkolenia stacjonarne – odbywają się w godzinach 10:00-16:00 w Warszawie i Katowicach
 • Szkolenia on-line odbywają się w godzinach 10:00-16:00

Wiedza z zakresu podstaw prawa i organizacji ochrony w innych obszarach, z których manager korzysta:

 • Prawo karne i wykroczeń – poziom II (dla managera)
 • Bezpieczeństwo i ochrona fizyczna – poziom II
 • BHP – poziom II
 • Ochrona przeciwpożarowa – poziom II
 • RODO – poziom II (managerski) 

Szkolenia dostępne będą w e-learningu pasywnym (bez udziału trenera) do końca I kwartału 2021. Wcześniej realizowane były jako 3 godzinny wykład (e-learning).

Warsztat, czyli szkolenia dostarczające umiejętności nie tylko wiedzy:

 • RODO dla zarządzających (poziom III)
 • Szacowanie i ocena ryzyka
 • Dokumentacja bezpieczeństwa
 • Personel bezpieczeństwa
 • Wiedza i szkolenie w bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Komunikacja kryzysowa
 • Audytor RODO

Od II połowy 2021 roku w ofercie ESSA:

Zarządzanie zabezpieczeniami technicznymi (technika w bezpieczeństwie)

Współpraca (kompetencje organów nadzoru, zasady kontroli i współpracy z nimi)

Szkolenia z zakresu zarządzania (top-management)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem 
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Audyt bezpieczeństwa

Szkolenia z zakresu norm i standardów:

 • ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • ISO 31000 – zarządzanie ryzykiem
 • ISO 29100 – prywatność (seria norm dotyczących prywatności)
 • ISO 2230X – seria norm związanych z zarządzaniem ciągłością działania

Powyższe szkolenia są naszą rekomendacją. Nie wszystkie wchodzą w schemat certyfikacji IOD opracowany przez RODOmaniaków i Europejską Akademię Bezpieczeństwa i Ochrony.