Home #RODO-online #RODOwarsztat Warsztat: naruszenia ochrony danych (13.12.2022)

Warsztat: naruszenia ochrony danych (13.12.2022)

100,00 

Naruszenia ochrony danych osobowych są bardzo dobrze rozpatrzone i opisane z punktu widzenia organu nadzorczego. Obowiązków spoczywających na administratorze w stosunku do zgłoszeń. PUODO określił również procedurę na to jak zgłaszać naruszenie wraz ze wzorami dokumentów. 

Pozostałe obszary obsługi, w tym wpływ na osobę, której dane dotyczą, na biznes (W tym nowe wymagania dotyczące reakcji, zabezpieczeń po naruszeniu, etc.) nie zostały aż tak precyzyjnie określone. Zapraszamy do naszego warsztatu, w trakcie którego przygotujemy obsługę naruszeń z innego niż zgłoszenie do PUODO punktu widzenia. 

Brak w magazynie

Opis

Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych jest dobrze rozpisana z punktu widzenia organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wzór formularza z podpowiedziami powinien być wystarczający do zrealizowania obowiązków w stosunku do organu. 

Naruszenie jednak to nie jest kwestia tylko zadań związanych z organem nadzorczym. Obsługa powinna być również realizowana z punktu widzenia innych zagadnień związanych z ochroną danych w organizacji, w tym w szczególności:

  • Powiązania obsługi naruszenia z obsługą incydentów (wspólne działania, aktywatory)
  • Powiązania obsługi naruszenia z wynikami szacowania i oceny ryzyka (czy zmaterializować się mogą te skutki, które zostały oszacowane)
  • Obsługi relacji z osobami, których dane dotyczą, w szczególności możliwości naruszenia ich praw i wolności (komunikat to za mało. 
  • Powiązania ze specjalistami z innych obszarów (bezpieczeństwo IT, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo fizyczne) w zakresie realizacji zadań prewencyjnych i reakcji (zakres, który powinien również znaleźć się w zgłoszeniu).