Home #RODO-online Webinar Webinar: inwentaryzacja danych osobowych (14.02.2023)

Webinar: inwentaryzacja danych osobowych (14.02.2023)

79,00 

Zrozumienie, jakie dane, jakich kategorii, jest fundamentem do poprawnego budowania systemu ochrony danych osobowych. W tym webinarze przejdziemy przez ten proces.

Kategoria:

Opis

W trakcie webinaru omawiamy zasady identyfikacji danych osobowych, ich inwentaryzacji oraz klasyfikacji, a więc ocenie wartości z punktu widzenia osoby, której dane dotyczą. RODO wprowadziło wstępną klasyfikację danych. Dane nienazwanych kategorii, traktowane jako zwykłych (z podstawami przetwarzania w art. 9), dane szczególnych kategorii oraz dane dotyczące skazań i czynów zabronionych.

Wartościowanie zasobu chronionego jako kolejny krok ma z punktu widzenia ochrony osoby fizycznej ma jako główny cel wskazać, które z nich należy objąć szczególną ochroną ze względu na potencjalne skutki, które mogą zaistnieć gdy ochrona zostanie wyłączona bądź dojdzie do naruszenia. Inwentaryzacja, klasyfikacja i wartościowanie to standardowe działanie, którego wynik wpływa na zrozumienie, które dane i jak istotne są przetwarzane w organizacji. Ta informacja jest niezbędna do prawidłowego i poprawnego oszacowania ryzyka.