Cele przetwarzania danych osobowych

Szkolenie wprowadza w zasady fundamentalne RODO opisane w art. 5, wyjaśniając w jaki sposób należy rozpocząć wdrożenie.

WAŻNE: szkolenie dostępne od 23 stycznia 2023

Wprowadzenie do szkolenia

To szkolenie wprowadza w zrozumienie fundamentalnych zasad, które opisane zostały w art. 5 RODO. Skupimy się na zrozumieniu wymagań głównych dla organizacji, związanych z ochroną danych osobowych. Wynikają one z głównego celu istnienia firmy, organizacji, instytucji.

Rozumiejąc te cele można określić procesy główne i dane osobowe, które w nich są przetwarzane, procesy pomocnicze, które są niezbędne do realizacji procesów głównych oraz procesy zarządcze, których istotą jest przetwarzanie danych oraz informacji w celu podejmowania właściwych decyzji.

Wiedząc już jakie procesy są realizowane w firmie, możemy przejść do identyfikacji danych osobowych które są nam niezbędne, przesłanek przetwarzania (podstaw prawnych), jak i rozważyć gdzie i kiedy są przetwarzane. Tym tematom poświęcone będą kolejne szkolenia.

Formy

Szkolenie realizowane jest w formie lekcji, które mogą zawierać:

  • Pliki multimedialne (nagrania do 5 inut)
  • Treści do zapoznania (zadana lektura)
  • Strony zewnętrzne, podawane jako przykłady, tak aby zrozumieć treść.

Rytm kończenia szkolenia zależy od uczestnika. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo, wygasa w momencie zamknięcia konta w witrynie.

Wprowadzenie do zarządzania ochroną danych

1
Procesy w biznesie
2
Proces przetwarzania danych osobowych
3
Procesy główne
4
Procesy zarządcze
5
Procesy pomocnicze
6
Cel główny przetwarzania danych osobowych – identyfikacja
7
Zakres systemu ochrony danych – wstępna lista procesów i aktywności
8
Podsumowanie zagadnienia
9
Test: cel przetwarzania danych osobowych w organizacji

Wprowadzenie do art. 5 RODO - zasady fundamentalne

1
Art. 5 RODO – zasady dotyczące przetwarzania danych – wprowadzenie
2
Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
3
Ograniczenie celu
4
Minimalizacja danych
5
Prawidłowość
6
Ograniczenie przechowywania
7
Integralność i poufność
8
Rozliczalność – działanie administratora – wprowadzenie
9
Podsumowanie zagadnienia
10
Test: zasady fundamentalne w RODO

PIERWSZA EDYCJA SZKOLENIA ROZPOCZYNA SIĘ 23 stycznia 2023 roku.

Zapisz się
Jeśli masz problemy z przystąpieniem do szkolenia lub jakiekolwiek inne, napisz do nas na adres: info@rodomaniacy.pl.

Korzyści

Dostęp do szkolenia do czasu wyrejestrowania konta.
Dostępny na urządzeniach mobilnych (laptopy, smartfony, tablety, TV)
Cele przetwarzania danych osobowych