Inwentaryzacja i wartościowanie danych

Inwentaryzacja, klasyfikacja i zrozumienie, jakie dane organizacja przetwarza do realizacji swoich celów jest kluczowe do przygotowania systemu ochrony danych osobowych.

WAŻNE: szkolenie dostępne od 31 stycznia.

Wprowadzenie do szkolenia

Szkolenie to omawia zasady identyfikacji danych osobowych, ich inwentaryzacji oraz klasyfikacji, a więc ocenie wartości z punktu widzenia osoby, której dane dotyczą. RODO wprowadziło wstępną klasyfikację danych. Dane nienazwanych kategorii, traktowane jako zwykłych (z podstawami przetwarzania w art. 9), dane szczególnych kategorii oraz dane dotyczące skazań i czynów zabronionych.

Wartościowanie zasobu chronionego jako kolejny krok ma z punktu widzenia ochrony osoby fizycznej ma jako główny cel wskazać, które z nich należy objąć szczególną ochroną ze względu na potencjalne skutki, które mogą zaistnieć gdy ochrona zostanie wyłączona bądź dojdzie do naruszenia. Inwentaryzacja, klasyfikacja i wartościowanie to standardowe działanie, którego wynik wpływa na zrozumienie, które dane i jak istotne są przetwarzane w organizacji. Ta informacja jest niezbędna do prawidłowego i poprawnego oszacowania ryzyka.

Formy

Szkolenie realizowane jest w formie lekcji, które mogą zawierać:

  • Pliki multimedialne (nagrania do 5 inut)
  • Treści do zapoznania (zadana lektura)
  • Strony zewnętrzne, podawane jako przykłady, tak aby zrozumieć treść.

Rytm kończenia szkolenia zależy od uczestnika. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo, wygasa w momencie zamknięcia konta w witrynie.

Wprowadzenie do inwentaryzacji danych osobowych

1
Inwentaryzacja zasobów informacyjnych – wprowadzenie
2
Identyfikacja danych osobowych w procesach głównych, zarządczych i pomocniczych
3
Klasyfikacja danych – wprowadzenie do zagadnienia
4
Rejestry wymagane przepisami prawa – wprowadzenie
5
Powiązanie klasyfikacji danych z rejestrami
6
Podsumowanie zagadnienia

Wprowadzenie do kontekstu przetwarzania danych osobowych

1
Czynniki zewnętrzne organizacji
2
Czynniki wewnętrzne organizacji
3
Interesariusze (strony zainteresowane)
4
Inne czynniki brane pod uwagę przy kontekście
5
Podsumowanie zagadnienia

Wartościowanie danych osobowych

1
Dane osobowe zwykłych kategorii
2
Dane osobowe szczególnych kategorii
3
Dane osobowe dotyczące skazań i naruszeń prawa
4
Wpływ kontekstu przetwarzania na wartość danych
5
Podsumowanie zagadnienia
6
Test: identyfikacja, wartościowanie danych
  1. Szkolenie dostępne w serwisie od 31 stycznia.
  2. Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne jest ukończenie szkolenia poprzedzającego (wstępnego).
Jeśli masz problemy z przystąpieniem do szkolenia lub jakiekolwiek inne, napisz do nas na adres: info@rodomaniacy.pl.

Korzyści

Dostęp do szkolenia do czasu wyrejestrowania konta.
Dostępny na urządzeniach mobilnych (laptopy, smartfony, tablety, TV)
Inwentaryzacja i wartościowanie danych