TAG

alkomaty w RODO

Alkomaty – osoby nie objęte nowymi przepisami

W nowelizacji art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prawodawca wpisał możliwość badania alkomatem osób, które nie są pracownikami w rozumieniu...

Latest news