TAG

alkomaty

Alkomaty – osoby nie objęte nowymi przepisami

W nowelizacji art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prawodawca wpisał możliwość badania alkomatem osób, które nie są pracownikami w rozumieniu...

Badanie alkomatem – opis procesu

Nasz pierwszy warsztat w cyklu poświęcimy opisowi procesu badania alkomatem, zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Pracy oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Latest news