TAG

analiza ryzyka w RODO

Ryzyko w RODO model punktów krytycznych

Tytułem wstępu Systemy zarządzania ryzykiem, analizy czy metodyki mieszają się między branżami. Zależy to od ich uniwersalności, możliwości wykorzystania, czy po prostu tego, jaki system...

Ryzyko w RODO – analiza BOW-TIE

Analiza BOW-TIE obrazuje związku zagrożeń, prowadzących do tzw. zdarzenia szczytowego (materializacji zagrożenia) oraz skutków jakie ono niesie dla podmiotu ochrony. Jest wykorzystywana w wielu...

Analiza ryzyka w RODO

Kolejny raz wracamy do tematyki analizy ryzyka w RODO. Najbliższy webinar poświęcony tej tematyce odbędzie się już 3 grudnia w godzinach 17:30-19:00. Co na spotkaniu? ...

Analiza ryzyka z ISO 27005 w RODO

Od wielu lat wiele środowisk związanych z bezpieczeństwem prowadzi swoistą wojenkę, do której można dopasować idealnie kultowy już tekst: Moja racja jest najmojsza. Chodzi konkretnie o...

ISO 27001 vs RODO – wartościowanie zasobów

Jednym z pierwszych etapów w każdym systemie zarządzania bezpieczeństwem, przy jego projektowaniu jest tzw. identyfikacja, klasyfikacja i wartościowanie zasobów (opiszę tylko informacyjne, środki przetwarzania...

Latest news