.

Polityka prywatności i cookies

Grzegorz Krzemiński, kontakt: info@rodomaniacy.pl jako wydawca niniejszego portalu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.rodomaniacy.pl oraz *rodomaniacy.eu. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne osób niezalogowanych, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony lub odbiorcy, z wyjątkiem usługodawcy hostingu. 

SPECJALNA UWAGA DLA COOKIES I NUMERU IP W RODO. Art. 11 RODO omawia kwestię przetwarzania danych osobowych nie wymagających identyfikacji. 

Gromadzenie Danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, o ile zachodzi autoryzacja,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do niniejszej strony  nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony z zastrzeżeniem w przypadku dokonywania zakupów przez sklep.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie Danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem.

Mechanizm Cookies Na Stronach Internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji, z wyjątkiem wykorzystania plików związanych z zakupem usług czy korzystaniem z konta.

Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników niezalogowanych. Dla użytkowników zalogowanych są to dane niezbędne do podtrzymania sesji (utrzymania zalogowania w serwisie), np. zakupu udziału w webinarze, warsztacie, czy podglądu swojego konta.

Facebook, Youtube

W niektórych przeglądarkach i narzędziach możesz zauważyć skrypt śledzący. Są one powiązane z wtyczką “RODOmaniacy w Social Media”, gdzie skrypt sprawdza ilość lajkujących, czy subskrybentów. Na stronie głównej mogą być wyświetlone dwa – jeden związany z social media, drugi związany z playlistą osadzoną w środku strony.

Możesz zablokować te skrypty. Pochodzą one od dostawców rozwiązań.

v. 1.02, 01.10.2023