Administrator I Kontakt

Administratorem danych osobowych jest Always More NIP 6292429947, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec która jest wydawcą niniejszego serwisu.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adres mail: info@rodomaniacy.pl

Cel Przetwarzania Danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prezentacji naszej oferty szkoleniowej oraz sprzedaży wydarzeń nazywanych webinarami i warsztatami. Ma to miejsce zarówno poprzez prezentowanie oferty szkoleń na naszej stronie internetowej, wysyłce ofert i informacji drogą elektroniczną jak również w innych formach kontaktu, takich jak targi, prezentacje szkoleń w firmie etc. Zgodnie z RODO jest to tzw. uzasadniony interes administratora (art 6.1.f.). Ale prosimy się nie obawiać, mimo, że podstawą nie jest ZGODA, mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej (ostatni punkt).

Do tego celu przetwarzamy dane o płatnikach za usługi i uczestnikach. Dodajemy też dane kontaktowe – mail i telefon, aby w razie problemu się skontaktować z Państwem (mieliśmy przypadki problemu z logowaniem czy silnymi filtrami antyspamowymi, które odcinają niektóre maile).

Stały procesorem (podmiotem przetwarzającym) jest firma dostarczająca platformę do webinarów i warsztatów: Click-meeting. Mamy z nimi zawartą umowę powierzenia. Wybór też był oparty o to, że jest to firma polska i w pełni podlega pod wszystkie regulacje krajowe.

Odbiorcy

Dane osobowe przekazujemy do odbiorców, którymi są firmy informatyczne, obsługujące nasze strony internetowe i pocztę elektroniczną. W wyborze tych firm kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem i funkcjonalnością. Z każdą z nich posiadamy umowę powierzenia lub inny instrument prawny, w którym określone zostały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Pozostali odbiorcy to osoby i firmy realizujące dla nas usługi logistyczne i organizacyjne, takie jak dostarczenie materiałów (druk certyfikatów), wynajem sal szkoleniowych, etc. Mogą się wyjątkowo pojawić inni odbiorcy, ale oni również podlegać będą ocenie z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa przekazanych danych. Wynika to również z wdrożonego w firmie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001, w którym określiliśmy proces nadzoru nad dostawcami.

Czas Przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy do czasu ustania Państwa zainteresowania naszą ofertą, które wyrażone może być poprzez różne formy. Może to być wysłanie maila, zrezygnowanie z subskrypcji lub w jakiejkolwiek innej formie. Jakakolwiek forma jest dla nas równoznaczna z wyrażeniem sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, co skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem. Wyjątkiem może być przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków prawnych, np. do celów potwierdzenia płatności, czy udziału. W wyjątkowych przypadkach niektóre dane możemy zachować do celu obrony przed roszczeniami czy dochodzeniu własnych. Ale to naprawdę rzadkość.

Państwa Prawa

Mają Państwo wiele praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Obejmują one:

  • Prawo do dostępu do danych – czyli zobowiązani jesteśmy przekazać Państwu informację, jakie dane, w jakim zakresie przetwarzamy. A w uzasadnionych przypadkach, jeśli dane zostały nam dostarczone przez Państwa, wyślemy kopię danych .
  • Prawo do sprostowania danych – czyli jeśli posiadane przez nas dane są niewłaściwe. Zachęcamy gorąco do natychmiastowej reakcji, jeśli by się tak okazało.
  • Prawo do usunięcia danych – czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym. Rozumiemy, że mogą Państwo już nie chcieć otrzymywać informacji. Niezwłocznie usuniemy wysyłając przed tą czynnością informację.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli decyzji o tym, żeby ograniczyć zakres, sposób i formy przetwarzania.
  • Prawo wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu – które powoduje, że nie będziemy danych już dłużej przetwarzać.

Jeśli jakakolwiek informacja opisana powyżej jest dla Państwa niejasna, prosimy o niezwłoczny kontakt i opisanie problemu. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Przysługuje Państwu również prawo do skargi do organu nadzorczego.

error: Zawartość jest chroniona !!