TAG

Inspektor ochrony danych zadania

Opis stanowiska: Inspektor Ochrony Danych

Od około dwóch lat przymierzam się do sporządzenia uniwersalnego opisu stanowiska IOD. Uniwersalnego, bo opartego na RODO i TYLKO RODO. Nie jest to proste...

Latest news