Webinary

Webinary RODOmaniaków powstały jako odpowiedź na potrzeby środowiska. Jak każda branża, w którym pracują specjaliści ds bezpieczeństwa tak i ochrona danych osobowych charakteryzuje się pewną specyficzną cechą. W firmach najczęściej zatrudnione są pojedyncze osoby na stanowiskach specjalistów czy Inspektorów Ochrony Danych. To powoduje, że nie ma tak po prostu z kim wymienić opinii, uwag, posłuchać przykładów od innych osób. 

Webinary już od samego początku realizowane są z założeniem, w którym podana jest pewna teza do spotkania. Określane jest zagadnienie i potem jest ono dyskutowane. Choć nie zawsze się to udaje. Dyskusje bywają naprawdę bardzo gorące.

Jak bardzo? 

Przykładem niech będą webinary na najbardziej gorące tematy. Podstawy przetwarzania danych, czy audyt w pracy zdalnej przeciągnęły się o ponad godzinę. Nie zostały przerwane mimo upływu czasu, bo to jest idea webinarów. Podyskutować do końca, wyjść z rozwiązaniem, czy pomysłem. Czasem dyskusja jest kontynuowana nawet w formie korespondencji mailowej, tak aby zgłębić sedno i istotę sprawy.

Organizacja

Webinary są organizowane jako wieczorne spotkania trwające od 18:30 do 19:30-20:00. Platformą jest Click Meeting, a uczestnicy w zależności od indywidualnych preferencji mogą brać udział czynny (z użyciem mikrofonu i kamery) lub bierny (tylko się przysłuchiwać). 

Z webinarów nie są wystawiane certyfikaty. Wynika to z istoty spotkania, w którym dyskusja naprawdę bywa gorąca i nie zawsze dotyczy tylko poruszanego zagadnienia. Trudno byłoby opisać w dokumencie potwierdzającym spotkanie, czego dotyczyło. 

Ta żywiołowość dyskusji, szerokie spojrzenie na RODO, ochronę danych, firmę, bezpieczeństwo jest ogromną zaletą spotkań, które po prostu realizują nasze hasło:

Zrozumieć RODO

Przykładowe tematy webinarów, jakie do tej pory się odbyły:

  • Ryzyko w RODO – webinary obejmujące tematykę od identyfikacji zagrożeń, podatności, skutków, po określenie celów zabezpieczeń.
  • Audyt w RODO – webinary wspierane przez AudytBezpieczenstwa.pro w zakresie metodycznym. Do tej pory webinary dotyczyły zakresu audytu RODO, dokumentacji, sposobu wykonania, audytu RODO czy audytu pracy zdalnej.
  • Naruszenia ochrony danych – webinary o incydentach i naruszeniach, sposobie postępowania w trakcie, przed i po incydentach i naruszeniach. Ocena powagi naruszenia, czy sposobu obsługi to dwa najważniejsze tematy.
  • Podstawy RODO – webinary o identyfikacji procesu przetwarzania danych oraz procesu w którym dane osobowe są przetwarzane. Identyfikacja przesłanek, zakresu i form i metod przetwarzania. 
  • RODO 2.0 – cykl webinarów wykraczających poza najczęściej realizowane zadania, ale wymagane w RODO. Myślenie oparte o ryzyko, czy kontekst przetwarzania to najważniejsze zagadnienia poruszane na kilku spotkaniach.

Kalendarz

Od 2021 roku prowadzone są dwa webinary miesięcznie. Cena za uczestnictwo to 49 pln brutto. Zapisać można się poprzez sklep, dokonująć zakupu, w tym zakupu z wyborem przelewu tradycyjnego. W wyjątkowych przypadkach prosimy o kontakt (zakładka kontakt). 

UWAGA: jeśli chcą Państwo zakupić udział poprzez tradycyjny przelew, po przejściu do koszyka należy wybrać formę: przelew tradycyjny (druga opcja) i kliknąć “Płacę”. Webinar zostanie zarezerwowany, a na stronie wyświetlą się dane do przelewu.