TAG

RODO

Współadministracja, grupa, czy powierzenie?

Webinar wprowadzający w tematykę, nad którą pracować będziemy przez kolejnych kilka miesięcy. Miesięcy, ponieważ wybór modelu, w którym funkcjonujemy w obszarze ochrony osoby fizycznej...

Cykl – naruszenia i incydenty w ochronie danych osobowych.

Standardem już staje się w naszych wydarzeniach podchodzenie do zagadnienia w sposób pełny. Nie do końca jeszcze kompleksowo, ponieważ 3 wydarzenia w ramach omówienia...

RODOwarsztat – obsługa naruszeń ochrony danych

  Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych jest dobrze rozpisana z punktu widzenia organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wzór formularza z podpowiedziami...

Warsztat – incydenty w RODO

RODO nakazuje administratorowi przygotowanie działań wznawiających dostępność i dostęp do danych po incydentach fizycznych i technicznych. W wielu przypadkach incydenty te obsługiwane są przez...

Wdrożenie typu „nie daj się złapać” w RODO

Wdrożenie typu „nie daj się złapać” polega na wnikliwym śledzeniu wystąpień publicznych pracowników organów (konferencje, sympozja) treściach zamieszczanych artykułów, śledzenia wywiadów z organem (Prezes...

Webinar: Kontekst przetwarzania

Kontekst przetwarzania to nie to samo, co kontekst organizacji zgodnie z normami ISO. Kontekst organizacji zgodnie z normami ISO obejmuje: Kontekst zewnętrzny – czyli otoczenie...

Prawnie uzasadniony cel

Podstawa prawna przetwarzania, która jest traktowana czasem po macoszemu, szczególnie przez organ, ale i administratorzy nie zawsze zauważają jej siłę w budowaniu właściwych podstaw...

Warsztat: transfer danych – wykonanie oceny (15.11.2022)

Warsztat II – wykonanie oceny dla konkretnego przypadku wraz z analizą TIA, z wykorzystaniem narzędzi adekwatnych do podstawy przekazywania danych. Celem jest wypracowanie z uczestnikami...

Webinar – Wprowadzenie do transferu danych (03.11.2022)

Webinar – Wprowadzenie do transferu danych. W tym spotkaniu rozważymy co jest istotą transferu do państwa trzeciego. Po zakończeniu webinaru osoby uczestniczące będą wyposażone w...

Czy RODO działa w biznesie?

Dziś o tym, w którym kierunku skręciło RODO i że dalej w nim zmierza. A to niestety nie zadziała jako WSPARCIE biznesu. O czym...

Latest news